Documente

Nr. Titulul documentului: Tip: Fisier Document
51 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - mobilier.pdf
52 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Completari Intern documente de atribuire pentru achizitionarea directa - mobilier - Erata.pdf
53 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Forma finala Intern Documentatie achizitionare mobilier - forma finala.pdf
54 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribAchizMobilier Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
55 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServ Intern documentatie de atribuire pentru achizitionarea directa a serviciilor.pdf
56 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Intern documentatie atribuire servicii editare si tiparire.pdf
57 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Forma finala Intern Documentatie achizitionare sevicii de editare si tiparire - forma finala.pdf
58 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServEditTiparire Suspendare temporara Intern Anunt refacere documentatie.pdf
59 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgEvenimente Intern documentatie de atribuire servicii de organizare evenimente.pdf
60 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg - DocAtrib Intern DocAtribServOrgTarg.pdf
61 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art180 Intern DocDecl180ServOrgTarg.pdf
62 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Declaratia art69 Intern DocDecl69ServOrgTarg.pdf
63 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formular oferta tehnica Intern DocTehnServOrgtarg.pdf
64 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Formularoferta financiara Intern DocOferServOrgTarg.pdf
65 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Invitatia de participare Intern DocInvServOrgTarg.pdf
66 PROIECT POSDRU 152091 DocAtribServOrgTarg_Scrisoare de inaintare Intern DocScrServOrgTarg.pdf
67 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Selecție elevi participanți Intern anunt selectie elevi erasmus franta.pdf
68 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect Intern diseminare proiect Erasmus.pdf
69 Proiectul Erasmus + 2017-1-FR01-KA219-037189_3 Diseminare proiect - Deva, oct.2018 Intern diseminare proiect erasmus, deva oct 2018.pdf
70 Raport privind starea și calitatea învățământului 2016-2017 Intern raport starea si calitatea inv 2016-2017.pdf
71 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 Intern RAEI_MOISIL_2017-2018.pdf
72 Raport privind starea și calitatea învățământului 2017-2018 sem.I Intern RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.pdf
73 Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Tehnologic "Grigore Moisil" Deva Intern ROI grigore moisil 2016-2017.pdf
74 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare Intern ROFUIP 2016.pdf
75 ROSE - SUCCES Câștigătorii procedurilor de selecție ofertanți Intern ANUNT CASTIGATOR.pdf
76 ROSE - SUCCES Notificare ofertanți tehnică de calcul Intern Achiziție_bunuri_Moisil.pdf
77 ROSE - SUCCES Procedura selectiei echipei de implementare Intern Procedura selectie echipa implementare.pdf
78 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_CARIERA_TABARA_2018.pdf
79 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern TERMENI DE REFERINTA_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
80 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali - Anexe Intern Anexe Selectie consultanti.pdf
81 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” Intern Selectie ofertanti consultanta Biblioteca vie.pdf
82 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A1P2 Intern INVITATIE PARTICIPARE BIBLIOTECA VIE.pdf
83 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Biblioteca vie” A2 Intern INVITATIE+TERMENI_Biblioteva vie.pdf
84 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Make a future” A1P1 Intern Selectie consultant Make a future.pdf
85 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” Intern Selectie consultanti individuali ”PASI SPRE SUCCES”.pdf
86 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Pași spre succes” A1P2 Intern Selectie consultant Pasi spre succes.pdf
87 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.1 ”Eu și cariera mea”. A2 Intern INVITATIE_CARIERA_TABARA_2018.pdf
88 ROSE - SUCCES Selecția consultanților individuali pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” At.2 ”Dezbatere și comunicare”. A2 Intern INVITATIE_COMUNICARE_TABARA_2018.pdf
89 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii (term.ref.) pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A2 - tabără Intern TERMENI DE REFERINTA_TABARA.pdf
90 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A1 - tabără Intern Organizare tabara.pdf
91 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A1 -Excursie Intern Organizare excursie.pdf
92 ROSE - SUCCES Selecția furnizorilor de servicii pentru activitatea ”Viitorul îți aparține! Ia decizia corectă.” A2 - tabără Intern INVITATIE PARTICIPARE_TABARA.pdf
93 ROSE - SUCCES Selectie ofertanti materiale consumabile Intern Selectie ofertanti materiale consumabile.pdf
94 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 Intern Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
95 ROSE - SUCCES Selecție ofertanți tehnică de calcul 2017 - Anexa Intern Anexa Selectie oferta tehnica de calcul 2017.pdf
96 ROSE - SUCCES Selecție pentru achiziția de material didactic, A2. Intern Anexa 6.2.1 Invitatie de participare_Bunuri 2018.11.pdf
97 Stat de funcții la data de 31.03.2018 Intern Stat de functii 31032018.pdf
98 STRATEGIA INTERNĂ DE EVALUARE A CALITĂŢII pentru perioada 2009 – 2013 Intern EvalCalitatii.pdf

Pages