Oferta educaţională

Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor. În prezent Liceul Tehnologic “Grigore Moisil” realizează pregătirea elevilor prin:

învăţământul liceal

cursuri de zi - filiera tehnologică
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, turism şi alimentaţie

cursuri seral - filieră tehnologică

-profilul real - domeniile/specializările: științele naturii
-profilul servicii – domeniile/specializările: economic, comerț, estetică și igiena corpului omenesc
-profilul tehnic – domeniile/specializările: fabricarea produselor din lemn
-profilul resurse naturale și protecția mediului – domeniul protecția mediului

 

învăţământul profesional

domeniul comerţ
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară
domeniul estetică și igiena corpului omenesc
domeniul fabricarea produselor din lemn

 

învăţământul postliceal

domeniul comerţ
domeniul economic
domeniul turism și alimentație
domeniul industrie alimentară
domeniul protecția mediului

 

 

Prin colaborare cu Universitatea Petroşani, se merge mai departe cu oferta educaţională, dând posibilitatea absolvenţilor de liceu să urmeze cursurile învăţământului superior în cadrul liceului.

 

OFERTĂ ȘCOLARIZARE 2020-2021

 

A)            CLASA A IX-A ÎNVAȚĂMANT LICEAL, CURS DE ZI, Profil -Servicii

Domeniul :

a)             Turism și alimentație - intensiv franceză – 1 clasă (calificare pe nivel 4: Tehnician în turism , Tehnician în gastronomie , Organizator banqueting)
b)            Economic – intensiv engleză – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație)

  

B)            CLASA A IX-A CICLUL INFERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, Profil - Real

Specializarea :  Științele naturii – 1 clasă 

 

C)           CLASA A XI-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, CURS SERAL, 

     Profil real, specializarea :  Științele naturii – 1 clasă 
     Profil -Tehnic:
Domeniul: Comerț - 1 clasă (calificare pe nivel 4: Tehnician în activități comerciale)
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn - 1 clasă (calificare pe nivel 4: Tehnician în prelucrarea lemnului)
Domeniul: Protecția mediului – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Tehnician ecolog și protecția mediului)
Domeniul: Estetica și igiena corpului omenesc – 1 clasă (calificare pe nivel 4 : Coafoe - stilist)
 
  

D)            ȘCOALĂ PROFESIONALĂ (cls.a IX-a)

Domeniul : 

a)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă - 14 locuri (calificare : Bucătar) 
b)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă (calificare : Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație)
c)             Turism și alimentație / Alimentație – 0,5 clasă (calificare : Lucrător hotelier)
d)             Estetică și igiena corpului omenesc – 0,5 clasă (calificare : Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist)
 

E)            SCOALA POSTLICEALĂ

Domeniul : 

a)             Estetică și igiena corpului omenesc – 1 clasă (calificare : Stilist)
b)             Comerț – 1 clasă (calificare : Asistent manager)
 

 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

 A) Depunere dosare pentru candidații admiși în unitatea școlară  clasa a IX-a învățământ de zi și seral:

13.07.2020 – 16.07.2020
 

B) Înscrierea  candidaților în clasa a XI-a ciclul superior al liceului , învățământ seral:

Etapa I      13.07.2020 – 31.08.2020
Etapa II     01.09.2020 – 20.12.2020

 

C) Înscrierea  candidaților la școala profesională (cls a IX-a):

Etapa I       29.06.2020 - 03.07.2020 - înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale
                    06.07.2020  - afișarea listei candidaților înscriși
                            - proba suplimentară pentru domeniul turism și alimentație / alimentație se echivalează cu disciplina ”Educație tehnologică” clasa a VIII-a

                            - proba suplimentară pentru domeniul estetica și igiena corpului omenesc se echivalează cu disciplina ”Biologie” clasa a VIII-a 

(numai dacă numărul candidaților e mai mare decât numărul de locuri aprobate)
                   10.07.2020 - afișarea candidaților admiși 
                   13.07.2020 – 17.07.2020depunerea dosarelor candidaților declarați admiși
(depunerea doasarelor se poate face și prin poștă).
Actele necesare:
     - fișa de înscriere în învățământul profesional (în original);
     - foaia matricolă clasele (V-VIII)
     - certificatul de naștere în copie legalizată șau certificată în conformitate cu originalul de către secretariatul unității de învățământ gimnaziale;
     - adeverința cu notele de la evaluarea națională
     - fișa medicală
 
                   17.07.2019 - afișarea listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere
 
Etapa II       22.07.2020 – 24.07.2020înscrierea candidaților prin completarea de către aceștia a fișei de înscriere și transmiterea acestora de către secretariatele școlilor gimnaziale. 
                     24.07.2020 - afișarea listei candidaților înscriși (vezi mai sus condițiile probei suplimentare)
                     25.07.2019afișarea listei candidaților admiși 
                     29.07.2020 – 03.08.2020depunerea dosarelor candidaților declarați admiși (vezi ce acte sunt necesare și depunerea doasarelor se poate face și prin poștă).
                   
 
E) Înscrierea  candidaților la școala postliceală:

13.07.2020 – 24.08.2020