Valorile noastre

Viziunea :

Servicii educaționale de calitate pentru profesii de viitor.

 

Formularea Scopul/misiunea:

Liceul Tehnologic„Grigore Moisil” Deva este școala în care sunt promovate spiritul de inițiativă și creativitate în scopul de a asigura o interfață dinamică între elev, comunitate și piața muncii.
Școala are misiunea să devină un partener foarte important în comunitatea locală, în spațiul economic și cultural în care ea există.

 

Managementul resurselor umane:

  • asigurarea cu personal calificat a tuturor posturilor existente în unitate;
  • existenţa unui program de perfecţionare a întregului personal, urmărind permanent creşterea calităţii în fiecare domeniu;
  • stimularea cadrelor didactice ce obţin rezultate remarcabile în pregătirea  elevilor;
  • identificarea competenţelor necesare pentru indeplinirea cerinţelor unui anumit post şi evaluarea competenţelor reale la nivelul celui care ocupa sau poate ocupa postul.